function wp_dereg_script_comment_reply(){wp_deregister_script( 'comment-reply' );} add_action('init','wp_dereg_script_comment_reply');
ziar satmarenii satu mare

ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SOCOND

La data de 09 februarie 2023 a fost semnat contractul de finanțare al proiectului cu titlul „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SOCOND”, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă/ Componenta 3 – MANAGEMENTUL DESEURILOR INVESTIȚIA I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune SUBINVESTIȚIA I1.A. - ÎNFIINȚAREA DE CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR, care a fost depus de către UAT PRIMĂRIA COMUNEI SOCOND, având calitatea de Beneficiar.

Distribuie:

Facebook
WhatsApp
Telegram

În cadrul proiectului  se va finanța un centru de colectare cu aport voluntar poate deservi o comunitate de 3019 locuitori și va fi amplasat pe raza administrativă a unității administrativ teritoriale respectând prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea totală a proiectului (cu TVA) este de 3 720 645,57 de lei; echivalentul a 756 305,63 euro din care 698 563,90 lei valoarea eligibilă din PNRR.

Data începerii proiectului: 09.02.2023;

Data finalizării proiectului: 30.09.2024;

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general:

Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Obiective specifice:

Realizarea obiectivului de investiții „ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SOCOND”, va asigura un management al deșeurilor eficient în beneficiul locuitorilor din comuna SOCOND, prin înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, destinate suplimentării capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Coordonate de contact beneficiari:

Primăria Comunei SOCOND

Comuna Socond, strada Principala nr. 180, Județul Satu-Mare, cod poștal 447285,

Telefon/Fax: 0261 871 507, e-mail: primariascocond@yahoo.com

Ultimele știri