function wp_dereg_script_comment_reply(){wp_deregister_script( 'comment-reply' );} add_action('init','wp_dereg_script_comment_reply');
ziar satmarenii satu mare

Politica de utilizare a cookie-urilor

Document de informare a utilizatorilor despre prezența cookie-urilor pe site-ul web satmarenii.ro. Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul satmarenii.ro

Ce este un cookie?

Un cookie este un fișier text care conține informații descărcate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați (pentru prima dată) un site web. Acel cookie este trimis înapoi la fiecare vizită ulterioară către site-ul web de origine sau către alt site web care îl recunoaște. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site web să recunoască un dispozitiv și vă oferă o experiență mai eficientă și personalizată.

Cookie-urile proprietare sunt cookie-uri utilizate de site când vizitați și sunt de următoarele tipuri: tehnice, de sesiune, persistente și funcționale:

  • Cookie-urile tehnice sunt esențiale pentru funcționarea corectă a site-ului web. Aceste cookie-uri vă permit să navigați între diferite secțiuni ale site-ului web și să utilizați funcții specifice.
  • Cookie-urile de sesiune sunt cookie-uri temporare care vă permit să navigați simplu și rapid pe site.
  • Cookie-urile persistente sau ‘cookie-urile de urmărire’ durează mai multe sesiuni și rămân în browser o perioadă de timp după încheierea sesiunii (dacă nu le ștergeți).
  • Cookie-urile funcționale monitorizează funcționarea corectă a site-ului web și îi permit acestuia să țină minte opțiunile dumneavoastră (de ex., limba, numele de utilizator sau regiunea). Acestea oferă funcții îmbunătățite și personale, care vă ajută să nu mai selectați opțiunile de fiecare dată când vizitați site-ul web.

Cookie-urile terțe sunt module cookie care sunt utilizate de satmarenii.ro când vizitați unul dintre site-urile noastre web și sunt de următoarele tipuri:

  • Cookie-urile de performanță (Google Analytics): colectează informații anonime și centralizate despre comportamentul dumneavoastră online (tipul de browser, adresa IP, sistemul de operare utilizat, numele domeniului site-ului pe care l-ați vizitat și momentul părăsirii site-ului, data și ora la care ați vizitat un site web, etc.) în scopuri statistice și pentru generarea profilurilor vizitatorilor. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați politica de confidențialitate a Google.
  • Cookie-urile pe care le folosește satmarenii.ro nu colectează date care să vă dezvăluie identitatea și, de aceea, nu vă putem identifica cu ajutorul lor.

 

Cum respingeți cookie-urile?

Puteți să vă retrageți în orice moment acordul ștergând cookie-urile din browser.

Puteti urmării pașii de mai jos pentru tipul de browser folosit:


Acest website, respectă condițiile setate din browser-ul dvs, Do not track și Global Privacy Control, este o setare de browser care adaugă un semnal la antetul browserului dvs., spunând altor site-uri web că nu doriți cookie-urile lor de urmărire. Avand activata aceasta setare nu se va mai afișa banner-ul de a opta sau respinge folosirea cooki-urilor, ele fiind automat respinse.

Politica de confidențialitate

Informații generale:

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările satmarenii.ro, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet satmarenii.ro

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, administratorul satmarenii.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile de prelucrării:

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

* în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al administratorului  satmarenii.ro de a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, [deținătorul website-ului] prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

* pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de satmarenii.ro, prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

* pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al[deținătorul website-ului] de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Durata pentru care vă prelucrăm datele:

Ca principiu, administratorul satmarenii.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal:

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, administratorul satmarenii.ro poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină satmarenii.ro în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

* pentru administrarea Site-ului;
* în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către satamarenii.ro prin intermediul Site-ului;
* pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
* pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
* pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
* atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal furnizate către administratorul satamarenii.ro, nu sunt transferate, nu sunt vandute, nu sunt închiriare sau utilizare pe alte platforme.

Drepturile de care beneficiați:

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

* dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către satamrenii.ro, conform celor descrise în prezentul document;
* dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, satmarenii.ro să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

* dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
* dreptul la opoziție – în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
* dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: redactie@satmarenii.ro

Securitate:

Acest website foloseste protocolul SSL. SSL este prescurtarea de la Secure Sockets Layer şi reprezintă un standard în materie de securitate informatică. Aceste certificate validează identitatea unui domeniu sau a unei companii şi securizează conexiunea dintre site şi vizitator, stabileşte o conexiune sigură, criptată, între serverul unde website-ul este găzduit şi browser-ul vizitatorului.